Archiv pro štítek: rychlodráha – letiště – Kladno – Dejvice – Veleslavín – Staré Dejvice – železniční spojení – studie proveditelnosti – petice – proti výstavbě

Stanovisko MČ Praha 6

25. června 2015 zastupitelé odhlasovali stanovisko MČ Praha 6 k Modernizaci železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla:

Městská část Praha 6 považuje v souladu s programovým prohlášením Rady MČ modernizaci železniční tratě Praha Kladno s odbočkou na letiště za prioritu v oblasti dopravy. Městská část  Praha 6 konstatuje, že cíle Deklarace k modernizaci tratě Praha Kladno z roku 2008 nebyly naplněny a proto přijímá toto usnesení:

 1. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období  2014- 2020.
 2. MČ Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.
 3. MČ Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.
 4. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.
 5. MČ Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

Děkujeme zastupitelům, že zohlednili požadavky občanů Prahy 6.

MČ Praha 6 však bohužel do svého prohlášení nezahrnula možnost zřídit cyklostezku a promenádu.

Podpořte naši petici a dejte zastupitelům Prahy 6 najevo, že Vám záleží na rozvoji veřejného prostoru.

Zdroj: www.praha6.cz/aktuality/jednani-o-bustehradske-draze-2015-06-23.html

Přijďte na veřejnou debatu

 

Přijďte se zeptat, jak to bude s rychlodráhou do Kladna a na letiště!

Dovolujeme si Vás upozornit, že 22. června 2015 od 17:30

      v Národní technické knihovně, v Ballingově sále        (Technická 6, Praha 6)

se bude konat

veřejná debata k podobě projektu

„Modernizace železnice Praha – Kladno s odbočkou na letiště

 

My se budeme ptát:

 • Opravdu chcete Prahu 6 zničit šestimetrovými (6!) betonovými zdmi? Nebo jak si představujete odhlučnění eventuální povrchové varianty? Uvědomujete si, že by tvořily devastující vizuální a fyzickou bariéru?
 • Máte zjištěno, jak silný by byl z povrchové železnice hluk a kde všude by byl slyšet? Byly by po stavbě vůbec dodrženy hlukové limity?
 • Víte, že povrchová varianta by znamenala demolice obytných domů, navíc na hraně památkové zóny? Viděli jste na vlastní oči, co všechno se bude bořit a ničit? Nebo všechno navrhujete od zeleného stolu?
 • Děláte něco pro to, aby železnice vedla aspoň v úseku Stromovka – Veleslavín pod zemí? Tedy aby se prosadila jediná realizovatelná varianta?
 • Jak to, že v nejnovějších studiích se vůbec nepočítá s podpovrchovou variantou, i když by dle dostupných informací splnila požadavky EU na financování?
 • Kdy bude hotova finanční studie podzemní varianty, která započítá všechny přínosy, včetně cyklostezky a zhodnocení pozemků a nemovitostí v širokém okolí dráhy?
 • Je stavba pořád ještě ve veřejném zájmu, když až na Veleslavín vede metro?
 • Je hotový projekt cyklostezky na povrchu zahloubené železnice?

Na co se zeptáte Vy?

 

Přijďte pomoct radnici Prahy 6 prosadit správné řešení: rychlodráhu pod zemí!

Na místě můžete podepsat petici za cyklostezku na povrchu zahloubené železnice!

Přijďte na veřejnou debatu

       Rada městské části Praha 6 zve občany na veřejnou debatu  k podobě projektu

                    “Modernizace železnice Praha – Kladno                   s odbočkou na letiště”.

                Setkání se koná v pondělí 22. června od 17:30                   v Národní technické knihovně (Balligův sál).

             Přijďte se informovat a vyjádřit svůj názor.

Praha 6 uvažuje o zahloubené variantě

Nové vedení Prahy 6 si už asi začíná uvědomovat, že, podpovrchová varianta je průchodnější, a navíc ve výsledku levnější vzhledem k tomu, že už je naplánovaná a má schválenou EIA. Místostarostka Petra Kolínská se vyjádřila, že „s ohledem na historii projektu, na znalost místních poměrů a stav přípravy“ považuje rada městské části za nejvhodnější právě plně podpovrchovou variantu. Zdroj: idnes.

řada domů uprostřed bude zbořena

Řada domů zbourána?

řada domů uprostřed bude zbořena

 

Současná trasa Buštěhradské dráhy prochází v těsné blízkosti historické zástavby Starých Dejvic. Zdvoukolejnění v tomto úseku bude znamenat stržení napravo od dráhy stojící řady tří domů, které nyní v sousedství Proboštského dvora, křížku na rozcestí u přechodu a bývalé kovárny u trati vytvářejí nezaměnitelný kolorit lokality. Skutečně mají být upomínky na vesnický charakter původní obce Dejvice, všem dobře známé díky “farářovic kuchařce lakomé Barce”, zlikvidovány?

Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky

Petice


          dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona    č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PRO cyklostezku po povrchu zahloubené železnice a

PROTI dvoukolejné povrchové variantě rychlodráhy v úseku Stromovka – Veleslavín

 

My, níže podepsaní občané, žádáme ministra dopravy České republiky, primátora, radu, zastupitelstvo a magistrát hl. m. Prahy, starostu, radu, zastupitelstvo a úřad Městské části Praha 6, starostu, radu, zastupitelstvo a úřad Městské části Praha 7,

aby dodrželi již odsouhlasený záměr,[1] který počítá s umístěním plánované dvoukolejné železnice z Prahy-Masarykovo nádraží na Letiště Václava Havla (a dále do Kladna) do podzemního tunelu. Díky tomu na povrchu vznikne cyklostezka s promenádou, veřejný prostor pro ekologickou dopravu, odpočinek, sportovní i společenský život;

aby zamítli dvoukolejnou povrchovou železnici v úseku Stromovka – Veleslavín. Hrozí totiž, že tento prostor bude nenávratně zničen masami betonu, železa a plexiskla s devastujícím dopadem na životní prostředí, urbanistický ráz i pohodu bydlení v dotčených územích;

aby se zasadili za efektivnější a ekologičtější využití území Prahy 6 a 7, tj. za přemístění hlučné železnice do podzemního tunelu a za vybudování cyklostezky z centra Prahy, která povede po povrchu železnice, zelení přímo ze Stromovky, přes železniční zastávku Praha-Dejvice a přilehlou stanici metra Hradčanská do přírodní rezervace Divoká Šárka;

aby podpořili toto nejrychleji realizovatelné a nekonfliktní řešení kolejového spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla, řešení, které bude jednoznačným přínosem pro životní prostředí a bude ve výsledku sloužit největšímu počtu občanů nejen České republiky.

Děkujeme.

 

V Praze dne 12. května 2015

 

Petiční výbor ve složení:

                      Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D., Ševčíkova 5, Praha 3                                 Jan Smrž, České družiny, 1040/33, Praha 6                        Ing. Mgr. Michal Kuzmič, Malířská 5, Praha 7 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a ostatními orgány veřejné moci je oprávněn Ondřej Vimr, Ševčíkova 5,   Praha 3.


 [1] Viz memorandumSpolečná deklarace k realizaci modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s připojením na Letiště Ruzyně ze dne 29. dubna 2008, kterou podepsal ministr dopravy České republiky, primátor hl. m. Prahy, hejtman Středočeského kraje, starosta Městské části Praha 6, starosta Městské části Praha 7 a první náměstek primátora města Kladna. Deklaraci schválilo též Zastupitelstvo Městské části Praha 6 (20. června 2008). Projekt má platné stanovisko o vlivu na životní prostředí (EIA). Více viz www.praha-kladno.cz


Ke stažení: