Stanovisko MČ Praha 6

25. června 2015 zastupitelé odhlasovali stanovisko MČ Praha 6 k Modernizaci železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla:

Městská část Praha 6 považuje v souladu s programovým prohlášením Rady MČ modernizaci železniční tratě Praha Kladno s odbočkou na letiště za prioritu v oblasti dopravy. Městská část  Praha 6 konstatuje, že cíle Deklarace k modernizaci tratě Praha Kladno z roku 2008 nebyly naplněny a proto přijímá toto usnesení:

  1. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období  2014- 2020.
  2. MČ Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.
  3. MČ Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.
  4. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.
  5. MČ Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

Děkujeme zastupitelům, že zohlednili požadavky občanů Prahy 6.

MČ Praha 6 však bohužel do svého prohlášení nezahrnula možnost zřídit cyklostezku a promenádu.

Podpořte naši petici a dejte zastupitelům Prahy 6 najevo, že Vám záleží na rozvoji veřejného prostoru.

Zdroj: www.praha6.cz/aktuality/jednani-o-bustehradske-draze-2015-06-23.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>